Varausehdot

Palvelun tarjoaja: Someron Lääkäriasema Oy

Palvelu: Palvelun tarjoajan tiloissa työskentelevän lääkärin tai muun
terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotto.

Asiakas: Varauksessa ilmoitettu palvelua haluava henkilö.

Ajanvaraus katsotaan syntyneeksi, kun palvelun tarjoaja on vahvistanut
asiakkaan ajanvarauksen, mikäli ei kirjallisesti toisin sovita.

Jos palvelua ei ole peruttu viimeistään 2 tuntia ennen sovittua
ajankohtaa, niin palvelun tarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön
aika varatun palvelun hinnan mukaisesti. Palvelun tarjoaja ei ole
velvollinen aloittamaan myöhästyneen asiakkaan palvelua, jos se ei ole
mahdollista varatun ajan puitteissa. Koska edellisten asiakkaiden
palvelu voi terveydenhoidon vaatimusten takia aiheuttaa myöhästymisiä,
niin palvelujen tarjoaja ei voi taata vastaanoton alkamista varattuna
aikana. Jos myöhästyminen on kuitenkin yli 30 minuuttia, niin asiakas
voi peruuttaa varauksensa kustannuksitta ilmoittamalla siitä palvelun
tarjoajalle.